HomeVertrouwenspersoon

Patty van Essen is de vertrouwens persoon VCP binnen HVL.

Patty is bereikbaar via het volgende e-mailadres: vertrouwenspersoon@handbalvereniginglelystad.nl

Een veilige omgeving hoort overal vanzelfsprekend te zijn, ook in de sportwereld. Helaas is dit niet altijd het geval en daarom is preventie en het voeren van beleid cruciaal. Binnen sportverenigingen wordt daarom in veel gevallen een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. De VCP heeft een belangrijke rol in het stimuleren van een veilige sportcultuur.

Wanneer personen in de sport te maken krijgen met ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, pesten, of vermoedens van matchfixing, is de VCP  binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt. De VCP biedt een luisterend oor en is bekend met de route die de klager of melder kan bewandelen. Het Centrum Veilige Sport is een overkoepelend kenniscentrum en fungeert als meldpunt en ruggensteun aan de VCP.

Basistaken vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is er voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. Vaak wordt gedacht aan jonge sporters die slachtoffer worden van volwassen begeleiders, maar ongewenst gedrag komt ook voor tussen sporters onderling of begeleiders.

De basistaken van een VCP zijn:

  • Eerste opvang: de VCP is het eerste aanspreekpunt bij klachten en meldingen. Hij of zij is bekend met de mogelijke vervolgstappen.
  • Doorverwijzen: de VCP bespreekt de mogelijke vervolgstappen met de klager/melder. Hij of zij kan meldingen doorzetten naar de sportbond of het Centrum Veilig Sport.
  • Preventie: de VCP adviseert en stimuleert de vereniging of bond om preventieve maatregelingen te nemen.

WIL JE LID WORDEN VAN ONZE HANDBAL CLUB?

MAAK KENNIS MET HVL