HomeProtocol verantwoord sporten

Aansluiting sport bij landelijke richtlijnen van overheid en RIVM vanaf 13 november 2021,18:00 uur

Inleiding

Dit protocol gaat uit van de per 13 november 2021, 18:00 uur geldende landelijke maatregelen en zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast.

Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnensportaccommodaties en in de openbare ruimte. Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 t/m heden.

Onderstaand kort een aantal algemene richtlijnen vanuit de Rijksoverheid waarna een aantal onderwerpen volgen: vereniging en accommodatie, wedstrijden, training, trainer/coach, uitzonderingen en eventuele besmetting.

Kaders Rijksoverheid per 13 november 2021

Richtlijnen algemeen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen.

 • heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes;
 • zorg voor goede naleving van de maatregelen want dat draagt bij aan het doel dat hopelijk over drie weken weer zoveel mogelijk het gewone sportleven kan terugkeren;
 • publiek is niet toegelaten bij trainingen en wedstrijden;
 • houd buiten het sporten om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand;
 • het coronatoegangsbewijs is verplicht voor:
  • doorstroomevenementen. Dit zijn evenementen waarbij er een doorstroom van mensen is. Bijvoorbeeld kermissen en bepaalde sportevenementen;
  • georganiseerde sportbeoefening in alle binnensportlocaties vanaf 18 jaar, zoals: verenigingssport, sportschool, fitness, groepslessen zwemmen. Dit geldt voor sporters;
  • horeca, zowel binnen als op buitenterrassen (eet- en drinkgelegenheden):
  • gebruikmaken van afhaalpunt buiten en binnen is uitgezonderd van de ctbplicht;
  • voor een afhaalpunt binnen geldt de uitzondering ctb-plicht op voorwaarde dat gebruik van een mondkapje verplicht is en het afhaalpunt goed is afgescheiden, zodat de ctb plichtigen niet mengen met mensen die afhalen;
  • een uitzondering geldt op de buiten sportlocaties waar de sporters niet verplicht gecontroleerd hoeven te worden. Gaan sporters naar de sportkantine kleedkamer of het toilet dan is het coronatoegangsbewijs wel van toepassing;
  • bij voetbal in de Ere- en Eerste divisie en topcompetities zijn de sporters zelf niet coronatoegangsbewijsplichtig.
 • voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (zowel betaald als vrijwillig) geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen als ze voor het uitoefenen van hun functie aanwezig moeten zijn. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers;
 • sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden daarna bezoekers en moeten vanuit die hoedanigheid de sportvelden, tribunes en sportlocaties op de sportaccommodatie verlaten;
 • onder professionele sportwedstrijden en topcompetities worden al die sporten verstaan die tijdens de Lockdown-periode vanaf 17 december 2020 bij uitzondering toestemming hadden om te trainen en wedstrijden te spelen. Zie bijlage ministeriële regeling 8 december 2020 met de bedoelde professionele sporten;
 • sporttoernooien waar de sportbeoefening centraal staat zoals meerdere wedstrijden tegen meerdere teams zijn toegestaan;
 • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten, stem dan gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje.

Horeca en sport

De sportkantines vallen onder de regelgeving voor de horeca. De horecavoorziening kan open tussen 06.00 uur ’s ochtends en 20.00 uur ’s avonds. Zowel in de sportkantine als op het terras geldt dat men gebruik maakt van een vaste zitplaats (placering). Voor het toegang krijgen tot de horeca en het buitenterras is vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs nodig. Het afhalen van eten en drinken bij een afhaalpunt is wel mogelijk zonder coronatoegangsbewijs. Bij afhalen binnen geldt dan wel een mondkapjesplicht.

Voor horeca-sporten geldt dat de hoofdfunctie van de accommodatie bepaalt welke openingstijden gelden voor de sportbeoefening. Voor de hoofdfunctie horeca gelden de openingstijden van de horeca t.w. van 06.00 ’s ochtends tot 20.00 uur ’s avonds. Indien sport de hoofdfunctie is, zijn er geen beperkingen aan de openingstijden. Indien er sprake is van een zaalverhuur die als niet -essentiële dienstverlening wordt aangemerkt zijn de openingstijden tot 18.00 uur.

Voor horeca-sporten geldt dat indien de locatie een coronatoegangsbewijs voorschrijft terwijl de activiteit wordt uitgezonderd, de regel voor de locatie voorrang krijgt. Dus is de sportbeoefening echt binnen in de horeca, zoals darts of biljart in een café? Dan is het coronatoegangsbewijs verplicht.

Vereniging en accommodatie

 • blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier. Om sportaanbieders op weg te helpen, zijn hier een aantal tips geformuleerd;
 • indien nodig ga met de gemeente in gesprek op welke manier je hulp kunt krijgen bij de controle op het coronatoegangsbewijs;
 • stem met de beheerder van de accommodatie af wie en op welke wijze verantwoordelijk is voor de controle op het coronatoegangsbewijs;
 • stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o)n(nen) bekend zijn bij de gemeente;
 • stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bijvoorbeeld een trainer/sporter zijn) waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijvoorbeeld posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken werk als sportclubs zoveel mogelijk met elkaar samen;
 • maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan;
 • zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en bezoekers of tref daarvoor maatregelen;
 • zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten;
 • communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;
 • zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);
 • spreek als beheerder/exploitant van een multisport locatie een planning af met de gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op delocatie;
 • geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol op de accommodatie van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn.

Trainer/coach

 • instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 • zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze sportactiviteit;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Eventuele besmetting

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantainemaatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verliesvan reuk of smaak.

Veelgestelde vragen

NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF (sportsupport@nocnsf.nl) Dit document wordt indien relevant geactualiseerd. Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.

WIL JE LID WORDEN VAN ONZE HANDBAL CLUB?

MAAK KENNIS MET HVL